Privacybeleid

De website van Patterns by Anouk Schoormans is eigendom van Patterns by Anouk Schoormans, de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Wij hebben dit Privacybeleid aangenomen, waarin wordt bepaald hoe wij de door Patterns by Anouk Schoormans verzamelde informatie verwerken, waarin ook de redenen worden vermeld waarom wij bepaalde persoonsgegevens over u moeten verzamelen. Daarom moet u dit privacybeleid lezen voordat u de website van Patterns by Anouk Schoormans gebruikt.

Wij dragen zorg voor uw persoonlijke gegevens en verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid en veiligheid ervan te garanderen.

Persoonlijke informatie die we verzamelen:

Wanneer u de Patterns van Anouk Schoormans bezoekt, verzamelen wij automatisch bepaalde informatie over uw apparaat, waaronder informatie over uw webbrowser, IP-adres, tijdzone en enkele van de geïnstalleerde cookies op uw apparaat. Bovendien verzamelen wij, terwijl u op de Site surft, informatie over de afzonderlijke webpagina's of producten die u bekijkt, welke websites of zoektermen u naar de Site hebben verwezen en hoe u met de Site omgaat. We noemen deze automatisch verzamelde informatie ‘Apparaatinformatie’. Bovendien kunnen wij tijdens de registratie de persoonlijke gegevens verzamelen die u ons verstrekt (inclusief maar niet beperkt tot naam, achternaam, adres, betalingsgegevens, enz.) om de overeenkomst uit te kunnen voeren.

Waarom verwerken wij uw gegevens?

Onze topprioriteit is de beveiliging van klantgegevens en daarom mogen we slechts minimale gebruikersgegevens verwerken, alleen voor zover dit absoluut noodzakelijk is om de website te onderhouden. Automatisch verzamelde informatie wordt alleen gebruikt om mogelijke gevallen van misbruik te identificeren en statistische informatie over het websitegebruik vast te stellen. Deze statistische informatie wordt op geen enkele andere manier zodanig samengevoegd dat deze een bepaalde gebruiker van het systeem zou kunnen identificeren.

U kunt de website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of zonder enige informatie vrij te geven waarmee iemand u als een specifiek, identificeerbaar individu zou kunnen identificeren. Als u echter gebruik wilt maken van bepaalde functies van de website, onze nieuwsbrief wilt ontvangen of andere gegevens wilt verstrekken door een formulier in te vullen, kunt u ons persoonlijke gegevens verstrekken, zoals uw e-mailadres, voornaam, achternaam, woonplaats van woonplaats, organisatie, telefoonnummer. U kunt ervoor kiezen om uw persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken, maar dan kunt u mogelijk niet profiteren van bepaalde functies van de website. U kunt bijvoorbeeld onze nieuwsbrief niet ontvangen of rechtstreeks contact met ons opnemen via de website. Gebruikers die niet zeker weten welke informatie verplicht is, kunnen contact met ons opnemen via info@patternsbyanoukschoormans.com.

Jou rechten:

Als u een Europese inwoner bent, heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

Het recht om geïnformeerd te worden.

Het recht op toegang.

Het recht op rectificatie.

Het recht op verwijdering.

Het recht om de verwerking te beperken.

Het recht op gegevensportabiliteit.

Het recht om bezwaar te maken.

Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Als u dit recht wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Als u een Europese inwoner bent, merken we bovendien op dat we uw gegevens verwerken om de contracten die we mogelijk met u hebben te vervullen (bijvoorbeeld als u een bestelling plaatst via de Site), of anderszins om onze legitieme zakelijke belangen na te streven die worden vermeld boven. Houd er bovendien rekening mee dat uw gegevens buiten Europa kunnen worden overgedragen, inclusief Canada en de Verenigde Staten.

Links naar andere websites:

Onze website kan links bevatten naar andere websites die geen eigendom zijn van of beheerd worden door ons. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor dergelijke andere websites of de privacypraktijken van derden. Wij moedigen u aan om op de hoogte te zijn wanneer u onze website verlaat en de privacyverklaringen te lezen van elke website die mogelijk persoonlijke informatie verzamelt.

Informatiebeveiliging:

Wij beveiligen de informatie die u aanlevert op computerservers in een gecontroleerde, veilige omgeving, beschermd tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaring. Wij hanteren redelijke administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen ter bescherming tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking van persoonlijke gegevens onder controle en bewaring. Er kan echter geen gegevensoverdracht via internet of draadloos netwerk worden gegarandeerd.

Juridische openbaarmaking:

We zullen alle informatie die we verzamelen, gebruiken of ontvangen openbaar maken indien vereist of toegestaan door de wet, bijvoorbeeld om te voldoen aan een dagvaarding of een soortgelijk juridisch proces, en wanneer we te goeder trouw geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid te beschermen of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te reageren op een verzoek van de overheid.

Contactgegevens:

Als u contact met ons wilt opnemen voor meer informatie over dit beleid of als u contact met ons wilt opnemen over kwesties met betrekking tot individuele rechten en uw persoonlijke gegevens, kunt u een e-mail sturen naar info@patternsbyanoukschoormans.com.